Gården

Familjen Wasserman har ägt och brukat gården, som i folkmun kallas ”Högen”, sedan november 2009. Gården lär ha anor sedan 1896.

Vi lät genomföra en omfattande renovering och tillbyggnad av mangårdsbyggnaden år 2013 och den är idag på närmare 300 kvm fördelat på 12 rum, 3 toaletter och kök.
Övriga byggnader på gården är ett stall med 9 boxar och paddock, 2 lägenheter som hyrs ut, garage och carport samt ett kattpensionat.
Läget mitt på arealen om ca 16 ha, gör att det runt gården finns stora gräshagar/vallar och några hektar skog.

Våren 2018 satte vi spaden i backen för byggnation av ridhus och nya stallar för inackorderade som stod klart år 2019. Gården har därmed totalt 25 boxplatser.
Då byggdes också en ekonomibyggnad innehållande kök, toalett med dusch, övernattningsrum samt möteslokal.